Creative web design & development

Klixos Joomlatillägg

Vi på Klixo strävar efter att göra Joomla ännu bättre. Att dela med oss är också vårt motto och vi är glada för att kunna tillhandahålla anpassade tillägg och moduler som vi utvecklar för Joomla. Alla tillägg är utvecklade och kompatibla med de senaste stabila versionerna av Joomla (Joomla 1.7 och Joomla 2.5)

KommersiellaJoomlatillägg

Vi utvecklar anpassade tillägg efter behov.
Kontakta oss om dubehöver få utvecklat ett Joomlatillägg, eller skulle vilja göra ändringar till våra redan tillgängliga tillägg.